Scan this QR code using our mobile app to listen, or click on the QR code if you are on your mobile.

P1 är rikskanalen som ger fördjupning. P1 är den talade kanalen. P1 är kanalen för kvalificerade nyheter. Och det är definitivt P1 du ska lyssna på om det är vetenskap, dokumentärer, film, konst, teater, litteratur eller livsåskådningsfrågor som intresserar dig.

Regions

Sponsor

Broadcast Your Radio

Follow Us

Vithyu on Facebook