ដើម្បីស្តាប់ វិទ្យុវាយោ នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកសូមធ្វើតាមចំនុចដូចខាងក្រោម៖
១. ប្រសិនបើទូរស័ព្ទលោកអ្នកមិនទាន់មានកម្មវិធី Khmer eRadio លោកអ្នកត្រូវដំឡើងតាមរយៈដំណភ្ជាប់ខាងក្រោម (App Store សម្រាប់ iPhone ឬ iPad។ Play Store សម្រាប់ Samsung, LG, Sony, ... ។)
២. បើកកម្មវិធី Khmer eRadio រួចចូលទៅកាន់ម៉ឺនុយ ឃ្យូអកូដ រួចចុចស្កេន។
៣. ដាក់កាមេរ៉ាអោយចំឃ្យូអកូដរបស់ វិទ្យុវាយោ ដែលមាននៅខាងក្រោម។
៤. លោកអ្នកនឹងឃើញ វិទ្យុវាយោ នៅលើទូរសព្ទរបស់លោកអ្នក។
៥. គ្រាន់តែចុចលើឡូហ្គូ វិទ្យុវាយោ លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមការស្តាប់បានហើយ។

វិទ្យុវាយោ នៅលើ វិទ្យុខ្មែរ - Khmer eRadio

Our App on App Store

Our App on Play Store